Sonata Arctica
Pariah's Child World Tour 2015 · 11 Marzo @ Chimkowe
Angra
Secret Garden World Tour 2015 · 17 Abril @ Blondie
Kiko Loureiro
Ibanez Clinic Tour 2015 · 18 Abril @ TBA
To/Die/For
Latin American Tour 2015 @ TBA